ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้