คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอัดรีดสกรูคู่

โดยท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบดังนี้