ประกาศสอบราคาซื้อชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี  (ตามรายละเอียดที่แนบ