ประกาศสอบราคาจ้างทำหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารสตางค์มงคลสุข

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารสตางค์ มงคลสุข-อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิริธร  (ตามรายละเอียดที่แนบ