ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการและวิเคราะห์สำหรับสายใยแก้ว  จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการและวิเคราะห์สำหรับสายใยแก้วนำแสง  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  (ตามรายละเอียดที่แนบ