ประกาศสอบราคาซื้อเครืองแยกแร่เม่เหล็กความเข้มสูงแบบเปียก  จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภัณฑ์รายการเครื่องแยกแร่แม่เหล็กความเข้มสูงแบบเปียก  จำนวน  1 ชุด  (ตามรายละเอียดที่แนบ