ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความแข็งแบบ Micro Hardness  จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดความแข็งแบบ Micro Hardness  จำนวน  1  ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  (ตามรายละเอียดที่แนบ