ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน  2 รายการ ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 13/2560

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.ชุดสนับสนุนการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว  จำนวน  30 ชุด 

2. โปรแกรมช่วยพัฒนาทางสัญญาณ          จำนวน 1 ชุด

(ตามรายละเอียดที่แนบ)  ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 13/2560 โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสอบราคาดังกล่าวจาก www.eng.psu.ac.th  และส่งเมลล์ขอรับเอกสารมายังคุณวนันยา  หมัดยูโส๊ะ  Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.