ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 14/2560

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและดิจิทัล  จำนวน  1  ชุด

2. เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและสัญญาณ   จำนวน  1 ชุด

ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 14/2560  (ตามรายละเอียดที่แนบ)  โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสอบราคาดังกล่าวจาก www.eng.psu.ac.th  และส่งเมลล์ขอรับเอกสารมายังคุณวนันยา  หมัดยูโส๊ะ  Mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.