ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์  จำนวน 1 ชุด  เลขที่  16/2560

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์  จำนวน 1  ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ตามรายละเอียดที่แนบ)  ผู้สนใจสามารถโหลดแบบฟอร์มได้ www.eng.psu.ac.th  โดยติดต่อคุณวนันยา  หมัดยูโส๊ะ  โทร. 074287072