สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 รายการ

(ตามรายละเอียดที่แนบ)  ติดต่อรับแบบได้ที่คุณวนันยา  หมัดยูโส๊ะ   โทร. 074-287072