สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามประกาศสอบราคาซื้อเเลขที่ 18/2560

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน 2 รายการ ดังนี้   1. ชุดสนับสนุนการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว             จำนวน  30  ชุด

         2.  โปรแกรมช่วยพัฒนาทางสัญญาณ                     จำนวน     1  ชุด

ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (ตามรายละเอียดที่แนบ)  ผู้สนใจติดต่อได้ที่คุณวนันยา  หมัดยูโส๊ะ  โทร. 074287070 และสามารถดาว์โหลดเอกสารสอบราคาได้ตามรายละเอียดที่แนบ