คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์ เลขที่ 19/2560

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ตามรายละเอียดทีแนบ)  ผู้สนใจติดต่อคุณวนันยา  หมัดยูโส๊ะ  โทร.074287072