ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักร CNC ขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด  คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ตามหหัวข้อด้านล่าง

1.ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ

2.เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา