คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 21/2560

 

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  จำนวน 7 รายการ

(ตามรายละเอียดที่แนบ) ผู้สนใจติดต่อได้ที่คุณวนันยา  หมัดยูโส๊ะ  หน่วยพัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โทร.074287072  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.