คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายการ Oscilloscope (Rohde&Schwarz 500 Hz, RTH1054MSO) จำนวน  1 เครื่อง

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายการ Oscilloscope (Rohde&Schwarz 500 Hz, RTH1054MSO) จำนวน  1 เครื่อง   (ตามรายละเอียดที่แนบ)  ผู้สนใจติดต่อได้ที่คุณวนันยา  หมัดยูโส๊ะ  โทร.074-287072   mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สามารถดาวโหลดข้อมูลสอบราคาได้ที่เวปของคณะวิศวกรรมศาสตร์