คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  จึงขอนำร่างประกาศและร่างเอกสารฯ  (ตามรายละเอียดที่แนบ) เพื่อเพยแพร่ให้สาธารณะชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านอีเมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.