คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซมโครงเหล็กรับหลังคาลูกโดมอาคารสตางค์มงคลสุข โรงหล่อโลหะและภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสด  จำนวน 1 รายการ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)