ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำฯ จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดที่่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศขายทอดตลาดรถบัส  หมายเลขทะเบียน 40-0265 สงขลา  จำนวน 1 คัน  (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกวดราคางานก่อสร้างงานซ่อมแซมรอยแตกร้าวรั่วซึมของดาดฟ้าและผนังอาคารบรรยายกลาง (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์วัดความดันและอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำ อาคารสตางค์ มงคลสุข อาคารโรงหล่อโลหะและอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ&nbs

ด้วยคณะวิศกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์นำร่างประกวดราคางานซ่อมแซมรอยแตกร้าวรั่วซึมของดาดฟ้าและผนังอาคารบรรยายกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะนำร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสร้างลายวงจรพิมพ์ต้นแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศ

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง  จำนวน 1 ชุด (ตามรายละเอียด)