ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  เลขที่ ๑๕/๒๕๖๐ ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวน ๒ รายการ ดังนี้           &nb

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดความแข็งแบบ Micro Hardness  จำนวน 1 ชุด ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดความแข็งแบบ Micro

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า  ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 14/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ดังนี

ประกาศสอบราคาซื้อเครืองแยกแร่เม่เหล็กความเข้มสูงแบบเปียก  จำนวน 1 ชุด ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซือครุภัณฑ์รายการเครื่องแยกแร่แม่เหล็กความเ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์  จำนวน 1 ชุด  เลขที่  16/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องช่วยกายภาพทางการแ

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  จำนวน  2 รายการ ตามประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 13/2560 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภ

ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการและวิเคราะห์สำหรับสายใยแก้ว  จำนวน 1 ชุด ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการชุดปฏิบัติการและวิเคราะห