ประกาศสอบราคาจ้างทำหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารสตางค์มงคลสุข   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำหลังคาทางเชื่อมระหว่างอาคารสตางค์ มงคลสุข-อาคาร

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์รายการระบบเก็บสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สายจำนวน 1 ชุด ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามรายละเอียดที่แนบท้ายดังนี้

ประกาศสอบราคาซื้อชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อชุดศึกษาการทำระเหยแบบฟิล์มบาง  จำนวน 1 ชุด  ของภาควิชาวิศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องอัดรีดสกรูคู่

ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 รายการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผลิตน้ำปลอดอิออนสำหรับห้องปฏิบัติการ ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องผลิตน้ำปลอดอิออนสำหรับห้องปฏิบัต

ตามที่มหาวิทยาสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจำนวน 6 รายการ ตามประกาศสอบราคาเช่าและเอกสารสอบราคาเช่า เลขที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 ทางคณะฯ ขอเปลี่ยนแป

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง รายการซ่อมแซมหลังคาลูกโดมและรางระบายน้ำอาคารภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุจำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายดังนี้