คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รายการ Oscilloscope (Rohde&Schwarz 500 Hz, RTH1054MSO) จำนวน  1 เครื่อง ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มห

 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องจักร CNC ขนาดเล็ก จำนวน ๒ ชุด  คลิกเพื่อดูรายละเอียดได้ตามหหัวข้อด้านล่าง 1.ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อ 2.เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคา 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ                 คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างสร้างโรงคลุมสำหรับติดตั้งห้องรมควันประสิทธิภาพสูง ตามรายละเอียดที่แนบ

คณะวิศวกรรมศาสตร์  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์ เลขที่ 19/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์ จำนวน 1

สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องอำนวยการสอบ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน 1 รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เลขที่ 21/2560     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามประกาศสอบราคาซื้อเเลขที่ 18/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพท

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยกายภาพทางการแพทย์  จำนวน 1 ชุด  เลขที่  16/2560   ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องช่วยกายภาพทางการแ