ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

ในวันที่   7-9  กันยายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

โดยมีกำหนดการย่อ  ดังนี้

 

1.รายงานตัวบัณฑิตและฝึกซ้อมย่อย : วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562  (ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์)

วันที่

เวลา

รายละเอียด/สถานที่

การแต่งกายบัณฑิต

4 กันยายน 2562

รายงานตัว

08.30 น.

10.00 น.*

 

บัณฑิตรายงานตัวรับเข็มวิทยฐานะ ณ ห้องประชุมมงคลสุข

บัณฑิตไปที่ภาควิชาฯ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

กับภาควิชาฯ *

ชุดสุภาพ

ฝึกซ้อมย่อย

13.30 น.

(ตรงต่อเวลา)*

 

บัณฑิตพร้อมกันและฝึกซ้อมย่อย

ณ ห้องประชุมหัวหุ่นยนต์ ห้อง R200

ห้องประชุมดงยาง 1 และห้องประชุมมงคลสุข

 

2.วันฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมใหญ่  : วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ที่ 5 - 6 กันยายน 2562  (ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ)

วันที่

เวลา

รายละเอียด/สถานที่

การแต่งกายบัณฑิต

5 กันยายน 2562  

(ฝึกซ้อมรวม)

13.30 น.

(ตรงต่อเวลา)*

บัณฑิตพร้อมกัน ณ เต็นท์บริเวณด้านข้างศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

(ด้านโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์)

ตรวจสอบรายชื่อและโหลดบัณฑิตเข้าศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

ชุดนักศึกษา

6 กันยายน 2562

(ฝึกซ้อมใหญ่)

09.00 น.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  ถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
ณ เวที 1 อาคารยิมเนเซียม ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

(*มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ณ เวที 2)

ชุดครุย

13.30 น.

(ตรงต่อเวลา)*

บัณฑิตพร้อมกัน ณ เต็นท์บริเวณด้านข้างศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

(ด้านโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์)

ตรวจสอบรายชื่อและโหลดบัณฑิตเข้าศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

 

3.วันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร : วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 (ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ)

วันที่

เวลา

รายละเอียด/สถานที่

การแต่งกายบัณฑิต

8 กันยายน 2562  

12.15 น.

(ตรงต่อเวลา)*

บัณฑิตพร้อมกัน ณ เต็นท์บริเวณด้านข้างศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

(ด้านโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์)

ตรวจสอบรายชื่อและโหลดบัณฑิตเข้าศูนย์ประชุมนานาชาติฯ

ชุดครุย