ตรวจสอบจำนวนของที่ระลึกคงเหลือ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ขอความอนุเคราะห์ของที่ระลึก

 

 

ปากกาพลาสติก - ด้ามละ 35 บาท

1A1A0666

ชุดพวงกุญแจยาง - ชิ้นละ 50 บาท

1A1A0696

ชุดแก้วใส 2 ใบ - ชุดละ 90 บาท

1A1A0714

ชุดปากกาโลหะ - ชุดละ 300 บาท

1A1A0683

ชุดกิ๊ฟเซ็ท ออแกไนเซอร์ พร้อมปากกา - ชุดละ 460 บาท

1A1A0804

กระเป๋าเป้ อเนโล่ - ใบละ 500 บาท

1A1A0805

กระเป๋าเป้ (ใบใหญ่) - ใบละ 560 บาท

1A1A0806

ชุดกิ๊ฟเซ็ท กระติกน้ำสูญญากาศ - ชุดละ 650 บาท

1A1A0807

1A1A0808

เรือกอแระจำลอง - ชุดละ 900 บาท

1A1A0803

 

ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โทร.074-287111