คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะเผยแพร่แผนการจัดจ้างรายการปรับปรุงระบบประธานไฟผ้าอาคารสตางค์มงคลสุข (ตามรายละเอียดที่แนบ)