คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารห้องวิจัย (ตามรายละเอียดที่แนบ)