ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าและไฟฟ้าวงย่อยฯ (ตามรายละเอียดที่แนบ)