คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะร่างประกาศก่อสร้างปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าและไฟฟ้าวงจรย่อยฯ (ตามรายละเอียดที่แนบ)