ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบวัสดุ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ เผยแพร่ให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ตามรายละเอียดที่แนบ