คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบประธานไฟฟ้าและไฟฟ้าวงจรย่อยฯ (ตามรายละเอียดที่แนบ)