คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์นำร่างประกาศก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม(นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)