คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความประสงค์จะประกาศก่อสร้างปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องอัจฉริยะ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)