ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดความแข็ง จำนวน ๑ ชุด  ของสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ  ตามรายละเอียดที่แนบ