ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มีความประสงค์จะประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องวัดแรงตึงผิว จำนวน ๑ ชุด  ของสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี  ตามรายละเอียดที่แนบ