คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ Advanced Lab for AI  (ตามรายละเอียดที่แนบ)