คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแจ้งผลผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงห้อง S102 และห้อง A201 เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ  (ตามรายละเอียดที่แนบ)