คณะวิศวกรรมศาสตร์  ขอประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายการปรับปรุงพื้นที่สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (นานาชาติ) (ตามรายละเอียดที่แนบ)