วันที่ 27 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและกิจการพิเศษ และ ดร. ฐานันดร์ศักดิ์ เทพญา หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ คุณประศาสน์ สุบรรพวงศ์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล รุ่นที่ 13 เนื่องในโอกาสรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 และในวันดังกล่าว คุณประศาสน์ สุบรรพวงศ์ ได้หารือร่วมกับ คุณศิระวัฒน์ จันทร์แนม บริษัท โซตัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และอาจารย์ ครู/ช่าง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เรื่องการจัดอบรม และการเรียนการสอน เรื่องการบำรุงรักษาแบริ่งและเกียร์ ให้กับนักศึกษา

71196216 1080989185432892 7087961816801738752 o71705480 1080989248766219 1246488994942812160 o71739260 1080989312099546 1378261318888325120 o