คณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและขั้นตอนการปฏิบัติตาม ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม ในพื้นที่กำกับดูแลเป็นการเฉพาะ (Regulatory Sandbox) และได้นำเสนอแนวทางการปฎิบัติงานของคณะกรรมการโครงการ 5G ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับ use case ที่จะช่วยแก้ปัญหา pain point ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค ทางคณะกรรมการ 5G ของ ม.อ. ยินดีต้อนรับพันธมิตรที่มีเจตจำนงเข้าร่วมเสนอโครงการร่วมกัน เพื่อสร้าง ecosystem ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในภาคใต้ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมเดอะ สุโกศล

72668315 540196263461464 3611065067748982784 o71246568 540196593461431 8507128417102069760 o72527563 540196383461452 3365512664926126080 o71203498 540196490128108 7578715070784339968 o