ด่านศุลกากรสะเดา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาออกแบบ ปฏิรูปยกระดับด่านสะเดา เทียบเท่าด่านสากล จับมือพัฒนางานด้านโลจิสติกส์ การท่องเที่ยวชายแดน เผยเป็นด่านทางบกที่ใหญ่ที่สุด

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท Honda R&D Asia Pacific Co.,Ltd. ได้จัดบรรยายแนะนำบริษัทพร้อมทดสอบ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมดงยาง 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จับมือ เว็บไซต์ จ๊อบบีเคเค ดอท คอม  ลงนามความร่วมมือ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกสู่สถานประกอบการ รวมทั้ง ฝึกประสบการณ

วันที่ 23 มกราคม 2563 และวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมหลักสูตร Lean Production ให้กับพนักงานของบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 ณ ลานตึกสตางค์มงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดงานด้านวิศวกรรม (Engineering Job Fair) ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับสภาวิศวกร จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมยุววิศวกรและสร้างเครือข่ายกับคณะวิศวกรรมศาสตร์  แนะนำสภาวิศวกร/การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายใต้พระราชบัญญ

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 และ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ให้กับพ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด  ได้จัดกิจกรรม Career Campus : Get ready get a job (พร้อมกว่าได้งานก่อน)  ให้ความรู้แ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ทรู ร่วมส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี 5G และทดสอบนวัตกรรมในงาน “PSU 5G Showcase” รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์