เมื่อวันที่ 11 กย. 2561 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ณ ห้องประชุมภาควิชา โดย ผศ. ดร. นิคม สุวรรณวร หัวหน้าภาค เป็น ประธาน ประชุม สร้างความร่วมมืออัจฉริยะ กับ ภาคเอกชน ภาครัฐ และ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 คณะนักเรียน​และครูจากโรงเรียนพลวิทยา จ.สงขลา ได้ศึกษา​ดูงาน คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเคมี

นายอรรถสุทร ไตรสุวรรณ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมทีมกับ ดร. สมชัย หลิมศิโรรัตน์ อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เข้าแข่งขัน Data Squad ในรายการแข่งขัน TechJam 2018 ระดับภูมิภาค ภาคใต้ เมื่อวันที่

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ซ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.เมืองกระบี่ มาเยี่ยมชมคณะฯ รับฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัต

       คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมพิธีลงนาม ร่วมกับ นายธนากร ไชยนาพงศ์ Consulttant บริษัท ดีไซน์ ธรู แอคซีลีเลชั่น จำกัด ซึ่งได้ร่วมลงน

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา มาเยี่ยม​ชม​คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ลงนามสัญญาทุนการศึกษา (ผูกพันธ์) มูลค่าทุน 79,000.- บาท (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 39,500.-) แก่นางสาวกุลนันท์ สหายสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในฐ