เมื่อวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (NECTEC eCamp) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้พื้นฐานและกระ

          เมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมการออกแบบโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้วยแนวคิด STEM ศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลอ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 คุณสุภ ไวศยารัทธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (Energy Absolute Public Company Limited) และคุณสรณคมน์ ชี้เจริญ หัวหน้าวิศวกรโครงการ บริษัท ไมน์ โม

วันที่ 30 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00-10.30 น. รศ.ดร. ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้บริหารคณะฯ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการเยี่ยมชมเตรียมค

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 สถาบันกวดวิชา Strong Academy ได้จัดค่าย Strong October Camp 2018 มาเยี่ยม​ชม​คณะวิศวกรรมศาสตร์​ ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชม

          “ทีมลูกพระบิดา” นักศึกษาชุมนุมการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ ได้เข้าพบ รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนำเสนอผลการแข่งขัน 2018 Student Formula Japan

          เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมจับมือกับสถาบันอุดมศึก

ยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิศวะ รับตำแหน่งผู้ว่าการ กฟน. วันนี้ (16 ตุลาคม 2561) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้ง นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นที่ 13