เมื่อวันเสาร์ที่12 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ ทองเรือง รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและกิจการพิเศษ เป็นประธานกล่าวใน

         เมื่อวันศุกร์ 30 พ.ย.2561 ดร.ฐานันดร์ศักดิ์  เทพญา  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล พร้อมด้วย ดร.กิตตินันท์  มลิวรรณ และผศ.ดร.จันทกานต์  ทวีกุล ปร

          เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ทางผู้บริหารบริษัท Millennium Auto ได้เข้าพบผู้บริหารคณะ ภาควิชา และอาจารย์เพื่อหารือความร่วมมือ และมีข้อสรุป 2 ประเด็นคือ 1) ถึงจัดให้

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยีน้ำยาง” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท ทัทวิน จำกัด อ.สะเดา จ.สงขลา ณ ห้องประชุม

          สำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสรุปผลการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึก

          เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ต้อนรับ คณาจารย์จาก MINISTRY OF EDUCATION MALAYSIA VOCATIONAL COLLEGE BALIK PULAU โดยมี MR.ABDUL RAUF BI

          คณะผู้บริหารจากสถาบันอาชีวศึกษา Polytechnic ATI Padang สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้เดินทางเยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมดงยาง 3 คณะ

          เมื่อวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา รศ.ดร.ธนิต​ เฉลิมยานนท์​ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการ IEEE 5th​ Internat

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เข้าร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภูมิภาคเอเชีย ACM-ICPC Asia Nakhon Pathom Contest 2018 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวั