วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนท่าใหญ่วิทยา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ได้จัดกิจกรรมในหัวข้อ "พลังงานในชีวิตประจำวันและการอนุรักษ์พลังงาน" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 มาศึกษาหาความรู้ภายนอกโรงเรียน โดยทางคณะฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเบื้องต้นให้กับน้องๆพร้อมทั้งพาน้องๆเข้าชมผลงานวิจัยด้านพลังงาน เช่น Biogas Lab,Solar Rooftop,Biodiesel,CPCs ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์6122560 ๑๗๑๒๐๖ 01756122560 ๑๗๑๒๐๖ 01666122560 ๑๗๑๒๐๖ 01446122560 ๑๗๑๒๐๖ 01246122560 ๑๗๑๒๐๖ 00756122560 ๑๗๑๒๐๖ 00386122560 ๑๗๑๒๐๖ 00056122560 ๑๗๑๒๐๖ 00576122560 ๑๗๑๒๐๖ 00486122560 ๑๗๑๒๐๖ 0102