นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ประกอบด้วย นายอาซาน  นุ้ยโดด นายนัสรีย์ โดยิ   พร้อมด้วย นายกรกฤตย์  ชูจิต นางสาวศิริณี  ทองปัญจา นายเอกพงษ์  แก้วราบ เข้าร่วมแข่งขันงาน Brand's Gen : ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ ปี 3 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์การค้าเอสพานาด กรุงเทพฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากชื่อทีม EMG Games Fit : สุดยอดเกมส์ออกกำลังกาย โดยประโยชน์จาก

ผลงานดังกล่าวใช้สำหรับการทำกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ และอีกทีมที่เข้าร่วมแข่งขันได้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย จากผลงาน ปลั๊กอัจฉริยะเพื่อผู้พิการ ของ นางสาวศิริวดี  อึ้งสกุล และนางสาวอารียา  สังยาหยา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า