เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมมือกับ บริษัท โตโยต้า ทูโช เนกตี้อิเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (NETH) ได้จัดกิจกรรม Bridge Workshop on Embedded System between Thailand and Japan และ ได้มีการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาจาก Utsunomiya University และ Tokai University พร้อมทั้งการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นการนำเสนอแบบโปสเตอร์ พร้อมทั้งมีการบรรยายพิเศษจาก บริษัท NETH และจากทางภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย ดร.กิตติคุณ ทองพูล ณ ห้องประชุมมงคลสุขและลานมงคลสุข

28164943 145407816273646 407698389395123784 o28336441 144713476343080 3765066408089630798 o28071283 144713563009738 7113344402813442256 o28234846 145407792940315 298223746557837128 o28235611 144713463009748 3960291300887308400 o28071147 144713459676415 4350081949084788138 o28235060 145407932940301 1425352814914435601 o28165152 145407689606992 8877332684629636144 o25610222 ๑๘๐๒๒๒ 0092