ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร จัดทอดกฐินสามัคคี และร่วมทำความสะอาด ณ วัดห้วยลาด อ.สทิงพระ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553