เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. โดย กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (หน่วยบริการวิชาการ) จัดสัมมนา หลักสูตร “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า : จากโรงไฟฟ้าชีวมวล ฟอสซิลและถ่านหิน” ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.จันทกานต์ ทวีกุล และ ดร.สมชาย แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน 30 ท่าน36124300 828700943999760 2219719032209145856 n35884161 828700953999759 8220244972759154688 n35972577 828700990666422 4784647439518793728 n35885442 828701010666420 3578280697615351808 n35972105 828701043999750 760414940325478400 n