เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้มีโอกาสต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียน อบจ.เมืองกระบี่ มาเยี่ยมชมคณะฯ

รับฟังการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรม​เคมี และภาค​วิชาวิศวกรรม​ไฟฟ้า

93942

93943

93944

93945

93946

93947

93948

93949