เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าใหญ่วิทยา มาเยี่ยม​ชม​คณะวิศวกรรมศาสตร์​

ทั้งนี้ได้รับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10