ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ คณบดีคณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือกับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นแนวทางการพัฒนา ทำวิจัย และใช้ห้องปฏิบัติการร่วมกันเพื่อส่งเสริม เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และได้บัณฑิตพร้อมงานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์​ โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้นำนโยบายจากความร่วมมือดังกล่าวมาสู่ห้องเรียนและพัฒนาวิชาการจริงในอนาคตต่อไป

1

2

3

4

5

6

7

8