ขอบคุณความเสียสละของพี่นิคม สุขอนันตธรรม EE 10 และศิษย์เก่าทุกท่านกับ 7 Days of Machine Laboratory Renovation

ใน “โครงการศิษย์เก่าร่วมแรงร่วมใจ ปรับปรุงพัฒนาห้องปฏิบัติการไฟฟ้า สู่ความเป็นเลิศในประเทศ”

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า โดยการเริ่มต้นระดมทุนเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการไฟฟ้า ซึ่งมีการเริ่มระดมทุนมาตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โดยพี่รุ่งฤทธิ์ ศรีเมฆารัตน์ EE22 เป็นผู้สนับสนุนให้ท่านแรก ภายในเวลาต่อมาไม่นาน ได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากความร่วมมือของศิษย์เก่าหลายท่าน โดยเฉพาะพี่คณณัฏฐ์ คณนา EE15 และอีกหลายท่านจนไม่สามารถกล่าวนามได้ทั้งหมด

การร่วมระดมทุนเข้ากองทุนดังกล่าวสามารถระดมทุนได้ห้าแสนภายในเวลาเพียง 10 วัน จนปัจจุบันได้ปิดรับการบริจาคและได้เงินมาทั้งหมด 759,600 บาท จึงถือเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิดวะไฟฟ้า ดงยาง) ที่ระลึกถึงถิ่นที่ให้ความรู้ และความเอื้ออาทรให้รุ่นน้องได้มีโอกาสศึกษาและฝึกทักษะ สู่การประกอบอาชีพที่มั่นคง เจริญก้าวหน้าต่อไป

1

3

4

7

9

15

16

17

18

19

21

22

23

24