เมื่อวันนี้ 27 ตุลาคม 2561 ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. จัดฝึกอบรม “โครงการอบรมการออกแบบโครงงาน/สิ่งประดิษฐ์ด้วยแนวคิด STEM ศึกษา” ภายใต้โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม Fabrication Lab : FabLab ให้แก่ ครูแกนนำ และวิศวกรผู้ช่วย ของ 15 สถานศึกษาเครือข่ายของโครงการ จำนวน 45 คน ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมดงยาง 1 คณะวิศวฯ ม.อ.

          โดยในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาครู หลักสูตร STEM และ Systems Thinking ของประเทศ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล บรรยายให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูแกนนำและวิศวกรผู้ช่วยเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับนักเรียน/นักศึกษาในการช่วยทำโครงงานหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยมี STEM เป็นพื้นฐานในกระบวนการคิด

44933396 924436017759585 4718650091580162048 o

44778770 924436724426181 93533783432626176 o

44833610 924437784426075 6066063705513132032 o

44895654 924437137759473 8798425125025218560 o

44833076 924437044426149 3147606245033115648 o

44842592 924436837759503 499211187049725952 o

44898845 924436687759518 4096722978690039808 o

44924149 924437377759449 4937385401506594816 o

44905831 924436637759523 1781847898065993728 o